Правопросвітницька інформація

 

 

 

Згідно Закону України « Про освіту», розділ І, статті 25, 26 керівник навчального закладу:

- здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

- розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг;

- сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;

- забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:

з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

- розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

- забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);

- повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

Якщо дитина стала свідком булінгу в закладі освіти, передусім вона може розказати про це батькам, вчителю, психологу або безпосередньо директору.

 

 

Окрім цього, дитина може звернутись на гарячу лінію

ГО «Ла Страда - Україна» з протидії насильству в сім’ї або із захисту прав дітей; до соціальної служби з питань сім’ї, дітей та молоді; Національної поліції України; Центру надання безоплатної правової допомоги.

 

Якщо педагог або інший працівник закладу освіти став свідком булінгу, то він має повідомити керівника закладу незалежно від того, чи поскаржилась йому жертва булінгу чи ні.

 

 

Зразок скарги на жорстоке поводження з дитиною у навчальному закладі

 

Директору

_________________________

(ПІБ директора)_________________________

_________________________

(ПІБ батька,(матері,опікуна)_________________________

що проживає за адресою:____________

телефон___________________________

 

ЗАЯВА

(Описати випадок булінгу чи конфлікту, зазначивши дату, час та місце)

Прошу вивчити факти, зазначені у заяві, та захистити мою дитину від жорстокого поводження і психічного насилля з боку __________________________

 

Дата П.І.Б.

 

 

 

 

Керівник закладу:

Розглядає таке звернення та реєструє у журналі обліку звернень та повідомлень про жорстоке поводження з дітьми або загрозу його вчинення;

З’ясовує усі обставин булінгу відповідно до Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення, затвердженого спільним наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України № 564/836/945/577;

Скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу та окреслює подальші дії. До складу такої Комісії можуть входити педагогічні працівники, (у тому числі психолог, соціальний педагог) батьки постраждалого та булера, керівник закладу та інші заінтересовані особи.

Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутися до органів Національної поліції України із заявою, про що керівник закладу освіти має повідомити постраждалого.

Але за будь-якого рішення комісії керівник закладу забезпечує психологічну підтримку усім учасникам випадку.

Рішення Комісії реєструється в окремому журналі, зберігається в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

 

Психологічний супровід таких осіб здійснює соціальний педагог у взаємодії із практичним психологом. З цією метою можна запровадити консультаційні години у практичного психолога і соціального педагога, скриньки довіри, оприлюднення телефонів довіри, зокрема:

- Дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00 до 16.00);

- Гаряча телефонна лінія щодо боулінгу 116 000;

- Гарячая лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500 335;

- Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20;

- Уповноважений Президента України з прав дитини 0 44 255 76 75;

- Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103;

- Національна поліція України 102.

 

Новоприйнятий Закон передбачає низку штрафів за цькування. - Штрафи за булінг становитимуть від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 850 до 1700 гривень або від 20 до 40 годин громадських робіт.

- Якщо булінг вчинено групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, штраф буде більшим — від 100 до 200 мінімумів (1700 - 3400 гривень) або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин.

- Неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу учасника освітнього процесу тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 1 місяця з відрахуванням до 20 відсотків заробітку.

@page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: #00000a; line-height: 120%; text-align: left; orphans: 0; widows: 0 } p.western { font-family: "Liberation Serif", serif; font-size: 12pt; so-language: ru-RU } p.cjk { font-family: "Droid Sans Fallback"; font-size: 12pt; so-language: zh-CN } p.ctl { font-family: "FreeSans"; font-size: 12pt; so-language: hi-IN } a:link { so-language: zxx } 

План

заходів щодо профілактики булінгу

2020 – 2021 навчальний рік

 

 

п/п

Назва заходу

Цільова аудиторія

Термін виконання

Відповідальний

Діагностичний етап

1

Створення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах

 

Вересень

Психолог школи

Кушнірук Н.В.

2

Діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах:

–спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти;

–опитування (анкетування) учасників освітнього процесу;

–психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів;

–соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах;

–визначення рівня тривоги та депресії учнів.

Усі категорії учасників освітнього процесу

Упродовж року

Класні керівники, класоводи,

практичний психолог школи

Кушнірук Н.В.

Інформаційно-профілактичні заходи

1

Обговорення питання протидії булінгу на загальношкільній батьківській конференції

Батьки здобувачів освіти

Вересень

Директор школи

Лукашова Н.Ю.

2

Засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі »

Класні керівники

Жовтень

Заступник директора з НВР

Горя Л.І.

3

Розробка пам’ятки «Маркери булінгу»

Педагогіч-

ний колектив

Жовтень

Соціальний педагог

Гунченко К.В.

4

Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом»

Учні закладу

Упродовж року

Психолог школи

Кушнірук Н.В.

5

Контроль стану попередження випадків булінгу

Нарада при директорі

Квітень

Директор школи Лукашова Н.Ю.

6

Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню

Педагогічний колектив

Упродовж року

Заступник директора з НВР

Горя Л.І.

 

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти

1

Проведення ранкових зустрічей з метою формування навичок дружніх стосунків

Учні 1-4 кл.

Упродовж року

Класоводи

2

Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять

Учні 1-9 кл.

Упродовж року

Класні керівники та класоводи

3

Робота відеозалу . Перегляд кінострічок відповідної спрямованості

Учні 5 – 9кл.

Упродовж року

Педагог-організатор

Шокотько Л.Г.

 

4

Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу»

Учні 2-9кл.

10-14 грудня

Педагог-організатор

Шокотько Л.Г.

Психологічний супровід

1

Діагностика стану психологічного клімату класу

Учні 1-9кл.

Упродовж року

Психолог школи

Кушнірук Н.В.

2

Спостереження під час навчального процесу, позаурочний час

Учні 1-9кл.

Упродовж року

Психолог школи

Кушнірук Н.В.

3

Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу

Учні 1-9кл.

Упродовж року

Психолог школи

Кушнірук Н.В.

4

Профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками освітнього процесу

Учні 1-9кл.

Упродовж року

Кушнірук Н.В.

Гунченко К.В.

Шокотько Л.Г.

Робота з батьками

1

Тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі»

 

Батьки учнів закладу

Упродовж року

Класні керівники та класоводи

2

Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини

Батьки учнів закладу

Упродовж року

Кушнірук Н.В.

Гунченко К.В.

3

Інформаційна робота через інтернет-сторінки

 

Упродовж року

Педагог-організатор

Шокотько Л.Г.

 


https://drive.google.com/file/d/1mywtG2puOUQ5MeIlo8jTqWr4Q3zsbBJf/view?usp=sharing