Правила прийому до закладу

 

 

 

ВИТЯГ З ПОРЯДКУ ЗАРАХУВАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ДО СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, ЇХ ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ ДО ІНШОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО НАКАЗОМ МОН

ВІД 01.08.2018 № 831

 

 

6. Зарахування до спеціального закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини або її законних представників (далі - батьки) чи повнолітньої особи, поданої особисто.

 

До заяви додаються:

·        копія свідоцтва про народження дитини;

·        довідка за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;

·        карта профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації № 063/о «Карта профілактичних щеплень», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560 (надається зеі умови відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень);

·        довідка від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров'я, у якому спостерігається дитина, для дітей дошкільного віку;

·        висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого- педагогічну оцінку розвитку дитини;

·        висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності);

·        індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності);

·        оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів) за відповідний клас, документ, що підтверджує здобуття освіти;

·        висновок сурдолога або отоларинголога (для дітей з порушенням мовлення);

·        висновок психіатра (для осіб з порушеннями інтелектуального розвитку);

·        рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

 

7. Обробка персональних даних, отриманих спеціальним закладом освіти, здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

8. Зарахування учнів до спеціального закладу освіти  І-II  ступеня здійснюється, як правило, до початку навчального року відповідно до пункту 6 цього розділу.